• تهران خیابان طالقانی
    بعد از تقاطع بهار پلاک 13
  • شماره تماس
    02177607178
    02177603025-6
  • پست الکترونیک
    support@hararatborudat.com

Product Details

توضیحات

بویلر آبگرم سه پاس پاک فن

استاندارد طراحی:                                     B.S2790 & EN 12953 – Edition 2011

استاندارد موارد مصرفی:

ورق:                   B.S1501-151 GR.430A,ASTMA516GR.70 , DLN17155 -17MN4

لوله های آتش خوار:           B.S3059 , EN10216PART1H.F.S , DLN17175-ST35.8

ظرفیت ساخت:             ۳۰۰,۰۰۰Kcal/Hr(349Kw) to 8,000,000 Kcal/Hr(9302Kw)

فشار کاری: ۶ تا ۱۶ بار

دمای آب داغ خروجی ۱۱۰ درجه سانتی گراد

استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس ۳ جهت افزایش ۵ الی ۱۵ درصدی راندمان بویلر

دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی

انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای ۲۰ ± ۶۰۰ درجه سانتی گراد

انجام تست گرم بر روی کلیه بویلر ها

ارایه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالبFinal Book

جدول مشخصات بویلر آبگرم سه پاس پاک فن ۱:

MODELThermal capacityMax.fule consumptionFurnace Pressure DropBoiler Length (L)bOILER wIDTH (w)Boiler Heigth (H)Chimney DiameterTankage VolumeEmpty Weigth At   ۶barEmpty Weigth At   ۸barEmpty Weigth At 10bar
OilGas
Kcal/hrKwBtu/hrLitm³/hrM barmmmmmmmmLitKgKgKg
PFBHWW-300۳۰۰,۰۰۰۳۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰۴۴۴۱ ۳٫۸۱,۹۳۰۱,۱۵۰ ۱,۷۵۰ ۲۵۰ ۶۳۰۱,۰۰۷۱,۰۲۴ ۱,۰۳۴
PFBHWW-400۴۰۰,۰۰۰۴۶۵۱,۶۰۰,۰۰۰۵۹۵۴۳٫۵۲,۱۳۰۱,۳۰۰۱,۹۰۰۲۵۰۸۶۴۱,۳۶۸۱,۳۹۳۱,۴۰۶
PFBHWW-500۵۰۰,۰۰۰۵۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰۷۴۶۸۴٫۵۲,۲۹۰۱,۳۰۰۱,۹۰۰۲۵۰۹۹۰۱,۴۵۳۱,۴۹۸۱,۵۱۱
PFBHWW-600۶۰۰,۰۰۰۶۹۸۲,۴۰۰,۰۰۰۸۹۸۲۶٫۳۲,۷۷۴۱,۳۰۰۱,۹۰۰۳۰۰۱,۲۷۵۱,۶۲۵۱,۶۷۷۱,۸۱۶
PFBHWW-700۷۰۰,۰۰۰۸۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰۱۰۳۹۵۸٫۰۳,۰۷۴۱,۳۰۰۱,۹۰۰۳۰۰۱,۴۷۹۱,۹۲۲۱,۹۵۸۲,۱۱۸
PFBHWW-800۸۰۰,۰۰۰۹۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰۱۱۸۱۰۹۶٫۰۲,۷۷۴۱,۵۰۰۲,۱۰۰۳۰۰۱,۷۷۴۲,۲۲۰۲,۲۶۱۲,۳۵۳
PFBHWW-1000۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰۱۴۸۱۳۶۶٫۰۲,۸۱۶۱,۶۰۰۲,۲۰۰۳۵۰۱,۹۴۰۲,۵۳۴۲,۶۱۱۲,۹۴۶
PFBHWW-1250۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۴۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵۱۷۰۵٫۸۳,۵۷۸۱,۶۸۰۲,۲۸۰۳۸۰۲,۹۴۹۳,۸۲۲۴,۱۲۱۴,۸۱۱
PFBHWW-1500۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۷۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۲۲۲۰۴۷٫۲۳,۲۷۸۱,۶۱۶۲,۲۱۶۴۰۰۲,۲۰۸۳,۲۸۸۳,۵۱۳۳,۹۳۷
PFBHWW-2000۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۶۲۷۲۶٫۰۴,۱۶۶۱,۸۲۰۲,۴۲۰۴۵۰۴,۰۰۴۶,۲۶۴۶,۴۵۱۷,۷۰۶
PFBHWW-2500۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۹۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۹۳۴۰۱۱٫۰۴,۲۷۰۱,۹۶۴۲,۵۶۴۵۰۰۵,۳۱۶۶,۱۷۴۶,۷۳۶۷,۷۸۸
PFBHWW-3000۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۴۸۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰۴۴۳۴۰۸۱۳٫۵۴,۵۹۰۲,۰۰۰۲,۶۰۰۵۵۰۵,۸۹۷۷,۶۵۰۸,۶۶۶۹,۳۷۶
PFBHWW-4000۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۶۵۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰۵۹۱۵۴۳۱۲٫۰۵,۰۵۰۲,۵۰۰۳,۱۰۰۶۰۰۱۱,۴۲۳۱۱,۱۳۵۱۲,۴۹۴۱۴,۲۵۰
PFBHWW-5000۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۸۱۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۳۹۶۷۹۱۳٫۳۵,۳۰۰۲,۸۰۰۳,۴۰۰۶۸۰۱۵,۷۲۷۱۴,۵۲۵۱۶,۵۲۷۱۸,۴۵۶
PFBHWW-6000۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۹۷۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰۸۸۷۸۱۵۱۴٫۰۵,۴۰۰۳,۰۰۰۳,۶۰۰۷۵۰۱۸,۲۱۵۱۷,۰۸۸۱۹,۱۲۷۲۲,۲۸۴
PFBHWW-8000۸,۰۰۰,۰۰۰۹,۳۰۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۸۲۱,۰۸۷۱۵٫۰۵,۵۰۰۳,۳۰۰۳,۹۰۰۸۵۰۲۲,۷۴۹۲۰,۹۱۲۲۳,۰۹۴۲۶,۷۲۳

جدول مشخصات بویلر آبگرم سه پاس پاک فن ۲:

 MODEL Water inlet &water outlet Safty valveExp.TankDrain
 ΔT=10 ΔT=20ΔT=25ΔT=40ΔT=50Bar6Bar8Bar10Bar15PN40PN40
inchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinch
 PFBHWW-300 ۳ ۲/۱۲۲ ۲/۱۱ ۲/۱۱۱ ۱ ۱۱ ۱۱
PFBHWW-400۴۲/۱۲۲/۱۲۲۲/۱۱۱۱۱۱۱۱
PFBHWW-500۴۳۲/۱۲۲۲۱۱۱۱۱۱
PFBHWW-600۵۳۳۲/۱۲۲۱۱۱۱۱۱
PFBHWW-700۵۴۳۲/۱۲۲/۱۲۴/۱۱۱۱۱۱۱
PFBHWW-800۵۴۴۲/۱۲۲/۱۲۴/۱۱۴/۱۱۱۱۱۱
PFBHWW-1000۶۴۴۳۲/۱۲۲/۱۱۴/۱۱۴/۱۱۱۱۴/۱۱
PFBHWW-1250۶۵۴۴۳۲/۱۱۲/۱۱۴/۱۱۴/۱۱۱۴/۱۱
PFBHWW-1500۸۵۵۴۳۲/۱۱۲/۱۱۲/۱۱۴/۱۱۱۴/۱۱
PFBHWW-2000۸۶۵۴۴۲۲۲/۱۱۲/۱۱۱۲/۱۱
PFBHWW-2500۱۰۶۶۵۴۲۲۲۲/۱۱۴/۱۱۲/۱۱
PFBHWW-3000۱۰۸۶۵۵۲/۱۲۲/۱۲۲۲۴/۱۱۲/۱۱
PFBHWW-4000۱۲۸۸۶۵۲/۱۲۲/۱۲۲/۱۲۲۴/۱۱۲
PFBHWW-5000۱۴۱۰۸۶۶۳۲/۱۲۲/۱۲۲/۱۲۴/۱۱۲
PFBHWW-6000۱۶۱۰۱۰۸۶۳۳۳۲/۱۲۲/۱۱۲
PFBHWW-8000۱۶۱۲۱۰۸۸۴۴۳۳۲/۱۱۲

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بویلر آبگرم سه پاس پاک فن”