• تهران خیابان طالقانی
    بعد از تقاطع بهار پلاک 13
  • شماره تماس
    02177607178
    02177603025-6
  • پست الکترونیک
    support@hararatborudat.com

Product Details

توضیحات

بویلر آبگرم سه پاس پاک فن

استاندارد طراحی:                                     B.S2790 & EN 12953 – Edition 2011

استاندارد موارد مصرفی:

ورق:                   B.S1501-151 GR.430A,ASTMA516GR.70 , DLN17155 -17MN4

لوله های آتش خوار:           B.S3059 , EN10216PART1H.F.S , DLN17175-ST35.8

ظرفیت ساخت:             ۳۰۰,۰۰۰Kcal/Hr(349Kw) to 8,000,000 Kcal/Hr(9302Kw)

فشار کاری: ۶ تا ۱۶ بار

دمای آب داغ خروجی ۱۱۰ درجه سانتی گراد

استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس ۳ جهت افزایش ۵ الی ۱۵ درصدی راندمان بویلر

دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی

انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای ۲۰ ± ۶۰۰ درجه سانتی گراد

انجام تست گرم بر روی کلیه بویلر ها

ارایه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالبFinal Book

جدول مشخصات بویلر آبگرم سه پاس پاک فن ۱:

MODELThermal capacityMax.fule consumptionFurnace Pressure DropBoiler Length (L)bOILER wIDTH (w)Boiler Heigth (H)Chimney DiameterTankage VolumeEmpty Weigth At   ۶barEmpty Weigth At   ۸barEmpty Weigth At 10bar
OilGas
Kcal/hrKwBtu/hrLitm³/hrM barmmmmmmmmLitKgKgKg
PFBHWW-300۳۰۰,۰۰۰۳۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰۴۴۴۱ ۳٫۸۱,۹۳۰۱,۱۵۰ ۱,۷۵۰ ۲۵۰ ۶۳۰۱,۰۰۷۱,۰۲۴ ۱,۰۳۴
PFBHWW-400۴۰۰,۰۰۰۴۶۵۱,۶۰۰,۰۰۰۵۹۵۴۳٫۵۲,۱۳۰۱,۳۰۰۱,۹۰۰۲۵۰۸۶۴۱,۳۶۸۱,۳۹۳۱,۴۰۶
PFBHWW-500۵۰۰,۰۰۰۵۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰۷۴۶۸۴٫۵۲,۲۹۰۱,۳۰۰۱,۹۰۰۲۵۰۹۹۰۱,۴۵۳۱,۴۹۸۱,۵۱۱
PFBHWW-600۶۰۰,۰۰۰۶۹۸۲,۴۰۰,۰۰۰۸۹۸۲۶٫۳۲,۷۷۴۱,۳۰۰۱,۹۰۰۳۰۰۱,۲۷۵۱,۶۲۵۱,۶۷۷۱,۸۱۶
PFBHWW-700۷۰۰,۰۰۰۸۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰۱۰۳۹۵۸٫۰۳,۰۷۴۱,۳۰۰۱,۹۰۰۳۰۰۱,۴۷۹۱,۹۲۲۱,۹۵۸۲,۱۱۸
PFBHWW-800۸۰۰,۰۰۰۹۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰۱۱۸۱۰۹۶٫۰۲,۷۷۴۱,۵۰۰۲,۱۰۰۳۰۰۱,۷۷۴۲,۲۲۰۲,۲۶۱۲,۳۵۳
PFBHWW-1000۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰۱۴۸۱۳۶۶٫۰۲,۸۱۶۱,۶۰۰۲,۲۰۰۳۵۰۱,۹۴۰۲,۵۳۴۲,۶۱۱۲,۹۴۶
PFBHWW-1250۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۴۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵۱۷۰۵٫۸۳,۵۷۸۱,۶۸۰۲,۲۸۰۳۸۰۲,۹۴۹۳,۸۲۲۴,۱۲۱۴,۸۱۱
PFBHWW-1500۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۷۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۲۲۲۰۴۷٫۲۳,۲۷۸۱,۶۱۶۲,۲۱۶۴۰۰۲,۲۰۸۳,۲۸۸۳,۵۱۳۳,۹۳۷
PFBHWW-2000۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۶۲۷۲۶٫۰۴,۱۶۶۱,۸۲۰۲,۴۲۰۴۵۰۴,۰۰۴۶,۲۶۴۶,۴۵۱۷,۷۰۶
PFBHWW-2500۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۹۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۹۳۴۰۱۱٫۰۴,۲۷۰۱,۹۶۴۲,۵۶۴۵۰۰۵,۳۱۶۶,۱۷۴۶,۷۳۶۷,۷۸۸
PFBHWW-3000۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۴۸۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰۴۴۳۴۰۸۱۳٫۵۴,۵۹۰۲,۰۰۰۲,۶۰۰۵۵۰۵,۸۹۷۷,۶۵۰۸,۶۶۶۹,۳۷۶
PFBHWW-4000۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۶۵۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰۵۹۱۵۴۳۱۲٫۰۵,۰۵۰۲,۵۰۰۳,۱۰۰۶۰۰۱۱,۴۲۳۱۱,۱۳۵۱۲,۴۹۴۱۴,۲۵۰
PFBHWW-5000۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۸۱۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۳۹۶۷۹۱۳٫۳۵,۳۰۰۲,۸۰۰۳,۴۰۰۶۸۰۱۵,۷۲۷۱۴,۵۲۵۱۶,۵۲۷۱۸,۴۵۶
PFBHWW-6000۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۹۷۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰۸۸۷۸۱۵۱۴٫۰۵,۴۰۰۳,۰۰۰۳,۶۰۰۷۵۰۱۸,۲۱۵۱۷,۰۸۸۱۹,۱۲۷۲۲,۲۸۴
PFBHWW-8000۸,۰۰۰,۰۰۰۹,۳۰۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۸۲۱,۰۸۷۱۵٫۰۵,۵۰۰۳,۳۰۰۳,۹۰۰۸۵۰۲۲,۷۴۹۲۰,۹۱۲۲۳,۰۹۴۲۶,۷۲۳

جدول مشخصات بویلر آبگرم سه پاس پاک فن ۲:

 MODEL Water inlet &water outlet Safty valveExp.TankDrain
 ΔT=10 ΔT=20ΔT=25ΔT=40ΔT=50Bar6Bar8Bar10Bar15PN40PN40
inchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinch
 PFBHWW-300 ۳ ۲/۱۲۲ ۲/۱۱ ۲/۱۱۱ ۱ ۱۱ ۱۱
PFBHWW-400۴۲/۱۲۲/۱۲۲۲/۱۱۱۱۱۱۱۱
PFBHWW-500۴۳۲/۱۲۲۲۱۱۱۱۱۱
PFBHWW-600۵۳۳۲/۱۲۲۱۱۱۱۱۱
PFBHWW-700۵۴۳۲/۱۲۲/۱۲۴/۱۱۱۱۱۱۱
PFBHWW-800۵۴۴۲/۱۲۲/۱۲۴/۱۱۴/۱۱۱۱۱۱
PFBHWW-1000۶۴۴۳۲/۱۲۲/۱۱۴/۱۱۴/۱۱۱۱۴/۱۱
PFBHWW-1250۶۵۴۴۳۲/۱۱۲/۱۱۴/۱۱۴/۱۱۱۴/۱۱
PFBHWW-1500۸۵۵۴۳۲/۱۱۲/۱۱۲/۱۱۴/۱۱۱۴/۱۱
PFBHWW-2000۸۶۵۴۴۲۲۲/۱۱۲/۱۱۱۲/۱۱
PFBHWW-2500۱۰۶۶۵۴۲۲۲۲/۱۱۴/۱۱۲/۱۱
PFBHWW-3000۱۰۸۶۵۵۲/۱۲۲/۱۲۲۲۴/۱۱۲/۱۱
PFBHWW-4000۱۲۸۸۶۵۲/۱۲۲/۱۲۲/۱۲۲۴/۱۱۲
PFBHWW-5000۱۴۱۰۸۶۶۳۲/۱۲۲/۱۲۲/۱۲۴/۱۱۲
PFBHWW-6000۱۶۱۰۱۰۸۶۳۳۳۲/۱۲۲/۱۱۲
PFBHWW-8000۱۶۱۲۱۰۸۸۴۴۳۳۲/۱۱۲

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بویلر آبگرم سه پاس پاک فن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *