• تهران خیابان طالقانی
    بعد از تقاطع بهار پلاک 13
  • شماره تماس
    02177607178
    02177603025-6
  • پست الکترونیک
    support@hararatborudat.com

Product Details

توضیحات

بویلر بخار سه پاس پاک فن

استاندارد طراحی:                                   B.S2790 & EN 12953 -Edition2011

استاندارد موارد مصرفی:

ورق:                   B.S1501-151GR.430A,ASTMA516GR.70,DLN17155-17MN4

لوله های آتش خوار:           B.S3059,EN10216PART1H.F.S,DLN17175-ST35.8

ظرفیت ساخت:                         ۱۰۰۰Kg/Hr(656Kw) to 15000Kg/Hr(9837Kw)

فشار کاری: ۱۰ تا ۲۵ بار

دمای بخار اشباع شده ۱۸۵ درجه سانتیگراد و دمای بخار سوپر هیت ۲۵۰ درجه سانتیگراد

داررای گواهینامه برچسب انرژی GraidA با بازدهی بیش از ۸۵ درصد

استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس۳ جهت افزایش ۵ الی ۱۵ درصدی راندمان بویلر

دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی

انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای ۲۰±۶۰۰ درجه سانتیگراد

انجام تست گرم بر روی کلیه بویلرها

ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE

ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book

جدول مشخصات بویلر آبگرم سه پاس پاک فن ۱ :

 MODELSteam  OutputTheramal capacityMax.fule consumptionFurnace Pressure DropBoiler Length (L)Boiler Width (W)Boiler Heigth (H)Chimney DiameterTankage VolumeBoiler Empty weigthBoiler Working weigth
F&A 100°C F&A 212°FOil Gas
 Kg/hr Ph/hr Kcal/hrKwBtu/hrLit/hrm³/hrM barmmmmmmmmLitKgKg
 PFBSTW-1000 ۱,۰۰۰ ۲,۲۰۰ ۵۶۴,۰۰۰۶۵۶۲,۲۵۶,۰۰۰ ۸۳ ۷۷۴۲,۶۰۰۱,۶۰۰ ۲,۲۰۰ ۲۵۰ ۱,۶۲۶۲,۳۲۸۳,۹۵۴
PFBSTW-1500۱,۵۰۰۳,۳۰۰۸۴۶,۰۰۰۹۸۴۳,۳۸۴,۰۰۰۱۲۵۱۱۵۵۲,۸۰۰۱,۶۰۰۲,۲۰۰۳۰۰۱,۷۸۶۲,۵۶۲۴,۳۴۷
PFBSTW-2000۲,۰۰۰۴,۴۰۰۱,۱۲۸,۰۰۰۱,۳۱۲۴,۵۱۲,۰۰۰۱۶۷۱۵۳۵۳,۲۰۶۱,۸۷۰۲,۴۷۰۳۸۰۲,۹۷۰۴,۰۸۹۷,۰۵۸
PFBSTW-3000۳,۰۰۰۶,۶۰۰۱,۶۹۲,۰۰۰۱,۹۶۷۶,۷۶۸,۰۰۰۲۵۰۲۳۰۷۳,۶۳۰۱,۸۷۰۲,۴۷۰۴۰۰۳,۴۲۹۴,۷۰۸۸,۱۳۷
PFBSTW-4000۴,۰۰۰۸,۸۰۰۲,۲۵۶,۰۰۰۲,۶۲۳۹,۰۲۴,۰۰۰۳۳۳۳۰۷۱۰۴,۷۰۰۲,۰۵۰۲,۶۵۰۴۸۰۵,۵۳۲۷,۱۰۵۱۲,۶۳۸
PFBSTW-5000۵,۰۰۰۱۱,۰۰۰۲,۸۲۰,۰۰۰۳,۲۷۹۱۱,۲۸۰,۰۰۰۴۱۷۳۸۳۱۱۴,۶۰۰۲,۳۴۵۲,۹۴۵۵۳۰۸,۷۹۷۸,۵۸۱۱۷,۳۷۸
PFBSTW-6000۶,۰۰۰۱۳,۲۰۰۳,۳۸۴,۰۰۰۳,۹۳۵۱۳,۵۳۶,۰۰۰۵۰۰۴۶۰۱۳۵,۰۷۰ ۲,۴۰۰۳,۰۰۰۵۸۰۱۰,۳۱۶۱۰,۱۴۰۲۰,۴۵۷
PFBSTW-7000۷,۰۰۰۱۵,۴۰۰۳,۹۴۸,۰۰۰۴,۵۹۱۱۵,۷۹۲,۰۰۰۵۸۳۵۳۶۱۳۴,۸۰۰۲,۶۰۰۳,۲۰۰۶۳۰۱۱,۰۵۱۱۱,۶۱۷۲۲,۶۶۹
PFBSTW-8000۸,۰۰۰۱۷,۶۰۰۴,۵۱۲,۰۰۰۵,۲۴۷۱۸,۰۴۸,۰۰۰۶۶۷۶۱۳۱۶۵,۴۰۰۲,۴۰۰۳,۰۰۰۶۸۰۹,۵۷۵۱۱,۲۰۵۲۰,۷۸۰
PFBSTW-9000۹,۰۰۰۱۹,۸۰۰۵,۰۷۶,۰۰۰۵,۹۰۲۲۰,۳۰۴,۰۰۰۷۵۰۶۹۰۱۵۵,۶۲۰۲,۷۰۰۳,۳۰۰۷۲۰۱۳,۰۳۶۱۴,۵۹۰۲۷,۶۲۵
PFBSTW-10000۱۰,۰۰۲۲,۰۰۰۵,۶۴۰,۰۰۰۶,۵۵۸۲۲,۵۶۰,۰۰۰۸۳۳۷۶۶۱۱۶,۳۴۰۲,۸۰۰۳,۴۰۰۷۸۰۱۶,۳۱۴۱۸,۵۲۵۳۴,۸۳۹
PFBSTW-12000۱۲,۰۰۰۲۶,۴۰۰۶,۷۶۸,۰۰۰۷,۸۷۰۲۷,۰۷۲,۰۰۰۱,۰۰۰۹۲۰۱۷۵,۸۶۰۳,۲۰۰۳,۸۰۰۸۲۰۲۰,۱۰۵۲۰,۵۲۶۴۰,۶۳۲
PFBSTW-14000۱۴,۰۰۰۳۰,۸۰۰۷,۸۹۶,۰۰۰۹,۱۸۱۳۱,۵۸۴,۰۰۰۱,۱۶۷۱,۰۷۳۱۸۵,۸۶۰۳,۴۰۰۴,۰۰۰۸۸۰۲۱,۱۳۳۲۳,۷۶۲۴۴,۸۹۶
PFBSTW-15000۱۵,۰۰۰۳۳,۰۰۰۸,۴۶۰,۰۰۰۹,۸۳۷۳۳,۸۴۰,۰۰۰۱,۲۵۰۱,۱۴۹۱۸۵,۸۴۳۳,۶۰۰۴,۲۰۰۹۲۰۲۳,۷۷۱۲۷,۱۵۵۵۰,۹۲۶

جدول مشخصات بویلر آبگرم سه پاس پاک فن ۲:

 MODELSteam outlet Safty valveFeed Water Inlet Blowdown Valve Vent
۶Bar۸Bar ۱۰Bar ۱۵Bar۲۰Bar۲۵Bar۶Bar۸Bar ۱۰Bar ۱۵Bar۲۰Bar ۲۵Bar PN40 PN40 –
 inchinch inch inchinch inch inch inch inch inchinch inch inch inchinch
 PFBSTW-1000 ۳ ۳ ½ ۲ ۲۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱۱۱ ¾
PFBSTW-1500۴۴ ۳  ½ ۲ ½ ۲۲  ¼۱۱۱۱۱۱۱۱ ¾
PFBSTW-2000۵۴۴  ۳ ½ ۲  ½ ۲  ½ ۱¼۱ ¼۱۱۱۱¼۱¼۱ ¾
PFBSTW-3000۵۵۴ ۴ ۳۳  ½ ۱ ½ ۱ ¼۱ ¼۱۱۱ ¼۱ ½ ۱ ¾
PFBSTW-4000۶۶۵۴۴۳۲  ½ ۱ ½ ۱ ¼۱¼۱۱ ½ ۱  ½ ۱ ¾
PFBSTW-5000۸۶۶۵۴۴ ½ ۲۲۲  ½ ۱ ¼۱¼۱  ½ ۱  ½ ۱ ¾
PFBSTW-6000۸۶۶۵۵۴ ½ ۲۲۲  ½ ۱ ½ ۱ ¼۱  ½ ۱  ½ ۱ ¾
PFBSTW-7000۸۸۸۶۵۵ ½ ۲ ½ ۲۲۲  ½ ۱  ½ ۱۲  ½ ۱ ¾
PFBSTW-8000۱۰۸۸۶۵۵  ½ ۲ ½ ۲ ½ ۲۲  ½ ۱  ½ ۱۲  ½ ۱ ¾
PFBSTW-9000۱۰۸۸۶۶۵۳ ½ ۲ ½ ۲۲  ½ ۱  ½ ۱۲۲ ¾
PFBSTW-10000۱۰۱۰۸۸۶۵۳ ½ ۲ ½ ۲۲۲  ½ ۱۲۲ ¾
PFBSTW-12000۱۰۱۰۱۰۸۶۶۳۳ ½ ۲ ½ ۲۲۲ ۲۲ ¾
PFBSTW-14000۱۲۱۰۱۰۸۸۶۴۳۳ ½ ۲۲۲  ½ ۲۲ ¾
 PFBSTW-15000 ۱۲۱۰۱۰۸۸۶۴۳۳ ½ ۲ ۲ ۲ ½ ۲ ۲ ¾

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بویلر بخار سه پاس پاک فن”