• تهران خیابان طالقانی
    بعد از تقاطع بهار پلاک 13
  • شماره تماس
    02177607178
    02177603025-6
  • پست الکترونیک
    support@hararatborudat.com

Product Details

توضیحات

بویلر بخار سه پاس پاک فن

استاندارد طراحی:                                   B.S2790 & EN 12953 -Edition2011

استاندارد موارد مصرفی:

ورق:                   B.S1501-151GR.430A,ASTMA516GR.70,DLN17155-17MN4

لوله های آتش خوار:           B.S3059,EN10216PART1H.F.S,DLN17175-ST35.8

ظرفیت ساخت:                         ۱۰۰۰Kg/Hr(656Kw) to 15000Kg/Hr(9837Kw)

فشار کاری: ۱۰ تا ۲۵ بار

دمای بخار اشباع شده ۱۸۵ درجه سانتیگراد و دمای بخار سوپر هیت ۲۵۰ درجه سانتیگراد

داررای گواهینامه برچسب انرژی GraidA با بازدهی بیش از ۸۵ درصد

استفاده از توربولاتور در تیوب های پاس۳ جهت افزایش ۵ الی ۱۵ درصدی راندمان بویلر

دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی

انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای ۲۰±۶۰۰ درجه سانتیگراد

انجام تست گرم بر روی کلیه بویلرها

ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE

ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book

جدول مشخصات بویلر آبگرم سه پاس پاک فن ۱ :

 MODELSteam  OutputTheramal capacityMax.fule consumptionFurnace Pressure DropBoiler Length (L)Boiler Width (W)Boiler Heigth (H)Chimney DiameterTankage VolumeBoiler Empty weigthBoiler Working weigth
F&A 100°C F&A 212°FOil Gas
 Kg/hr Ph/hr Kcal/hrKwBtu/hrLit/hrm³/hrM barmmmmmmmmLitKgKg
 PFBSTW-1000 ۱,۰۰۰ ۲,۲۰۰ ۵۶۴,۰۰۰۶۵۶۲,۲۵۶,۰۰۰ ۸۳ ۷۷۴۲,۶۰۰۱,۶۰۰ ۲,۲۰۰ ۲۵۰ ۱,۶۲۶۲,۳۲۸۳,۹۵۴
PFBSTW-1500۱,۵۰۰۳,۳۰۰۸۴۶,۰۰۰۹۸۴۳,۳۸۴,۰۰۰۱۲۵۱۱۵۵۲,۸۰۰۱,۶۰۰۲,۲۰۰۳۰۰۱,۷۸۶۲,۵۶۲۴,۳۴۷
PFBSTW-2000۲,۰۰۰۴,۴۰۰۱,۱۲۸,۰۰۰۱,۳۱۲۴,۵۱۲,۰۰۰۱۶۷۱۵۳۵۳,۲۰۶۱,۸۷۰۲,۴۷۰۳۸۰۲,۹۷۰۴,۰۸۹۷,۰۵۸
PFBSTW-3000۳,۰۰۰۶,۶۰۰۱,۶۹۲,۰۰۰۱,۹۶۷۶,۷۶۸,۰۰۰۲۵۰۲۳۰۷۳,۶۳۰۱,۸۷۰۲,۴۷۰۴۰۰۳,۴۲۹۴,۷۰۸۸,۱۳۷
PFBSTW-4000۴,۰۰۰۸,۸۰۰۲,۲۵۶,۰۰۰۲,۶۲۳۹,۰۲۴,۰۰۰۳۳۳۳۰۷۱۰۴,۷۰۰۲,۰۵۰۲,۶۵۰۴۸۰۵,۵۳۲۷,۱۰۵۱۲,۶۳۸
PFBSTW-5000۵,۰۰۰۱۱,۰۰۰۲,۸۲۰,۰۰۰۳,۲۷۹۱۱,۲۸۰,۰۰۰۴۱۷۳۸۳۱۱۴,۶۰۰۲,۳۴۵۲,۹۴۵۵۳۰۸,۷۹۷۸,۵۸۱۱۷,۳۷۸
PFBSTW-6000۶,۰۰۰۱۳,۲۰۰۳,۳۸۴,۰۰۰۳,۹۳۵۱۳,۵۳۶,۰۰۰۵۰۰۴۶۰۱۳۵,۰۷۰ ۲,۴۰۰۳,۰۰۰۵۸۰۱۰,۳۱۶۱۰,۱۴۰۲۰,۴۵۷
PFBSTW-7000۷,۰۰۰۱۵,۴۰۰۳,۹۴۸,۰۰۰۴,۵۹۱۱۵,۷۹۲,۰۰۰۵۸۳۵۳۶۱۳۴,۸۰۰۲,۶۰۰۳,۲۰۰۶۳۰۱۱,۰۵۱۱۱,۶۱۷۲۲,۶۶۹
PFBSTW-8000۸,۰۰۰۱۷,۶۰۰۴,۵۱۲,۰۰۰۵,۲۴۷۱۸,۰۴۸,۰۰۰۶۶۷۶۱۳۱۶۵,۴۰۰۲,۴۰۰۳,۰۰۰۶۸۰۹,۵۷۵۱۱,۲۰۵۲۰,۷۸۰
PFBSTW-9000۹,۰۰۰۱۹,۸۰۰۵,۰۷۶,۰۰۰۵,۹۰۲۲۰,۳۰۴,۰۰۰۷۵۰۶۹۰۱۵۵,۶۲۰۲,۷۰۰۳,۳۰۰۷۲۰۱۳,۰۳۶۱۴,۵۹۰۲۷,۶۲۵
PFBSTW-10000۱۰,۰۰۲۲,۰۰۰۵,۶۴۰,۰۰۰۶,۵۵۸۲۲,۵۶۰,۰۰۰۸۳۳۷۶۶۱۱۶,۳۴۰۲,۸۰۰۳,۴۰۰۷۸۰۱۶,۳۱۴۱۸,۵۲۵۳۴,۸۳۹
PFBSTW-12000۱۲,۰۰۰۲۶,۴۰۰۶,۷۶۸,۰۰۰۷,۸۷۰۲۷,۰۷۲,۰۰۰۱,۰۰۰۹۲۰۱۷۵,۸۶۰۳,۲۰۰۳,۸۰۰۸۲۰۲۰,۱۰۵۲۰,۵۲۶۴۰,۶۳۲
PFBSTW-14000۱۴,۰۰۰۳۰,۸۰۰۷,۸۹۶,۰۰۰۹,۱۸۱۳۱,۵۸۴,۰۰۰۱,۱۶۷۱,۰۷۳۱۸۵,۸۶۰۳,۴۰۰۴,۰۰۰۸۸۰۲۱,۱۳۳۲۳,۷۶۲۴۴,۸۹۶
PFBSTW-15000۱۵,۰۰۰۳۳,۰۰۰۸,۴۶۰,۰۰۰۹,۸۳۷۳۳,۸۴۰,۰۰۰۱,۲۵۰۱,۱۴۹۱۸۵,۸۴۳۳,۶۰۰۴,۲۰۰۹۲۰۲۳,۷۷۱۲۷,۱۵۵۵۰,۹۲۶

جدول مشخصات بویلر آبگرم سه پاس پاک فن ۲:

 MODELSteam outlet Safty valveFeed Water Inlet Blowdown Valve Vent
۶Bar۸Bar ۱۰Bar ۱۵Bar۲۰Bar۲۵Bar۶Bar۸Bar ۱۰Bar ۱۵Bar۲۰Bar ۲۵Bar PN40 PN40 –
 inchinch inch inchinch inch inch inch inch inchinch inch inch inchinch
 PFBSTW-1000 ۳ ۳ ½ ۲ ۲۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱۱۱ ¾
PFBSTW-1500۴۴ ۳  ½ ۲ ½ ۲۲  ¼۱۱۱۱۱۱۱۱ ¾
PFBSTW-2000۵۴۴  ۳ ½ ۲  ½ ۲  ½ ۱¼۱ ¼۱۱۱۱¼۱¼۱ ¾
PFBSTW-3000۵۵۴ ۴ ۳۳  ½ ۱ ½ ۱ ¼۱ ¼۱۱۱ ¼۱ ½ ۱ ¾
PFBSTW-4000۶۶۵۴۴۳۲  ½ ۱ ½ ۱ ¼۱¼۱۱ ½ ۱  ½ ۱ ¾
PFBSTW-5000۸۶۶۵۴۴ ½ ۲۲۲  ½ ۱ ¼۱¼۱  ½ ۱  ½ ۱ ¾
PFBSTW-6000۸۶۶۵۵۴ ½ ۲۲۲  ½ ۱ ½ ۱ ¼۱  ½ ۱  ½ ۱ ¾
PFBSTW-7000۸۸۸۶۵۵ ½ ۲ ½ ۲۲۲  ½ ۱  ½ ۱۲  ½ ۱ ¾
PFBSTW-8000۱۰۸۸۶۵۵  ½ ۲ ½ ۲ ½ ۲۲  ½ ۱  ½ ۱۲  ½ ۱ ¾
PFBSTW-9000۱۰۸۸۶۶۵۳ ½ ۲ ½ ۲۲  ½ ۱  ½ ۱۲۲ ¾
PFBSTW-10000۱۰۱۰۸۸۶۵۳ ½ ۲ ½ ۲۲۲  ½ ۱۲۲ ¾
PFBSTW-12000۱۰۱۰۱۰۸۶۶۳۳ ½ ۲ ½ ۲۲۲ ۲۲ ¾
PFBSTW-14000۱۲۱۰۱۰۸۸۶۴۳۳ ½ ۲۲۲  ½ ۲۲ ¾
 PFBSTW-15000 ۱۲۱۰۱۰۸۸۶۴۳۳ ½ ۲ ۲ ۲ ½ ۲ ۲ ¾

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بویلر بخار سه پاس پاک فن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *