• تهران خیابان طالقانی
  بعد از تقاطع بهار پلاک 13
 • شماره تماس
  02177607178
  02177603025-6
 • پست الکترونیک
  support@hararatborudat.com

Product Details

توضیحات

ویژگی های فن کویل فن کویل سقفی توکار HIDROS :

فن کویل های مدل FIPA نتیجه مطالعات دقیق جهت دستیابی به راندمان حداکثری گرمایشی و سرمایشی نسبت به مدلهای دیگر است.

طراحی فن کویل های مدل FIPA به گونه ایست که قابلیت نصب به صورت افقی را دارا می باشد.

 • جنس سازه از ورق گالوانیزه و دارای پوشش عایق از کلاس M1 جهت کاهش میزان صدا
 • فن کویل مستقیم شش سرعته با پره های جلوزن با محور بالانس شده دینامیکی و استاتیکی از جنس پلاستیک و یا ورق گالوانیزه می باشد.
 • فیلتر پانلی نوع G1، قابل شستشو و تعویض(فیلتر نوع کلاس G3 به صورت انتخابی)
 • سینی آبچکان از جنس ورق استیل ضد زنگ و یا رنگ شده
 • کویل سرمایشی/گرمایشی ساخته از مس و پره های آلومینیومی دارای شیر هواگیری
 • قابلیت کنترل فن کویل توسط ترموستات اتاقی و یا PLC کنترل از راه دور
 • ظرفیت سرمایشی از ۰/۶KW تا ۱۰/۵KW
 • ظرفیت هوادهی از ۸۷CFM تا ۱۱۳۰CFM
 • ظرفیت گرمایشی از ۱KW تا ۱۳/۲KW

متعلقات قابل سفارش:

 • کویل کمکی(سیستم راندمان بالا کویل کمکی ACHPS)
 • کویل گرمایشی برق
 • پلنوم مکش و تخلیه به همراه درپوش و فلنجهای دوار یا مستطیلی
 • دستگاه ها در سه سرعت حداکثر متوسط و حداقل موجود بوده و در صورت درخواست در سرعت دیگر قابل سفارش می باشد.

 

مشخصات فنیدور فن ۲۱۲۲۲۳۳۱۳۲۴۱۴۲۵۱۶۱
میزان هوادهی ۱CFM۲۳۵۲۱۸۲۱۸۴۲۴۴۲۴۶۹۱۶۹۱۸۸۲۱۱۲۹
max2 CFM۲۰۹۱۹۴۱۹۴۳۴۷۳۴۷۶۰۰۶۰۰۸۵۹۱۰۸۸
med3CFM۱۷۱۱۵۳۱۵۳۲۸۸۲۸۸۵۰۰۵۰۰۷۹۴۱۰۳۵
۴CFM۱۴۷۱۳۵۱۳۵۲۲۹۲۲۹۴۲۴۴۲۴۶۴۷۹۸۲
min5CFM۱۲۴۱۱۲۱۱۲۱۹۴۱۹۴۳۱۸۳۱۸۵۲۹۹۱۸
۶CFM۸۸۸۲۸۲۱۷۱۱۷۱۲۴۱۲۴۱۴۴۱۸۵۹
ظرفیت سرمایشی(a)۱BTU/hr۴۴۳۸/۷۲۶۱۴۵/۹۲۷۵۱۱/۶۸۱۱۶۰۸/۹۶۱۳۳۱۶/۱۶۱۸۷۷۹/۲۲۲۱۹۳/۶۲۸۳۳۹/۵۲۳۵۸۵۱/۲
max2 BTU/hr۴۰۹۷/۲۸۵۴۶۳/۰۴۶۸۲۸/۸۹۹۰۱/۷۶۱۱۶۰۸/۹۶۱۷۰۷۲۲۰۱۴۴/۹۶۲۷۳۱۵/۲۳۵۱۶۸/۳۲
med3BTU/hr۳۴۱۴/۴۴۷۸۰/۱۶۵۸۰۴/۴۸۸۵۳۶۹۹۰۱/۷۶۱۵۰۲۳/۳۶۱۷۴۱۳/۴۴۲۵۶۰۸۳۳۸۰۲/۵۶
۴BTU/hr۳۰۷۲/۹۶۴۴۳۸/۷۲۵۱۲۱/۶۷۱۷۰/۲۴۸۱۹۴/۵۶۱۳۳۱۶/۱۶۱۵۳۶۴/۸۲۱۸۵۲/۱۶۳۲۴۳۶/۸
min5BTU/hr۲۳۹۰/۰۸۳۷۵۵/۸۴۴۴۳۸/۷۲۶۴۸۷/۳۶۷۱۷۰/۲۴۱۰۹۲۶/۰۸۱۲۶۳۳/۲۸۱۸۷۷۹/۲۳۱۰۷۱/۰۴
۶BTU/hr۲۰۴۸/۶۴۲۷۳۱/۵۲۳۴۱۴/۴۵۸۰۴/۴۸۶۴۸۷/۳۶۸۸۷۷/۴۴۹۹۰۱/۷۶۱۶۳۸۹/۱۲۲۹۳۶۳/۸۴
ظرفیت محسوس سرمایشی(a)۱BTU/hr۳۷۵۵/۸۴۴۷۸۰/۱۶۵۴۶۳/۰۴۸۵۳۶۹۹۰۱/۷۶۱۴۳۴۰/۴۸۱۶۰۴۷/۶۸۲۰۸۲۷/۸۴۲۶۲۹۰/۸۸
max2BTU/hr۳۴۱۴/۴۴۴۳۸/۷۲۴۷۸۰/۱۶۷۵۱۱/۶۸۸۵۳۶۱۲۹۷۲/۷۲۱۴۶۸۱/۹۲۱۹۸۰۳/۵۲۲۵۲۶۶/۵۶
med3BTU/hr۲۷۳۱/۵۲۳۴۱۴/۴۴۰۹۷/۲۸۶۴۸۷/۳۶۷۱۷۰/۲۴۱۱۲۶۷/۵۲۱۲۶۳۳/۲۸۱۸۷۷۹/۲۲۴۲۴۲/۲۴
۴BTU/hr۲۳۹۰/۰۸۳۰۷۲/۹۶۳۷۵۵/۸۴۵۴۶۳/۰۴۵۸۰۴/۴۸۹۹۰۱/۷۶۱۰۹۲۶/۰۸۱۵۷۰۶/۲۴۲۳۵۵۹/۳۶
min5BTU/hr۲۰۴۸/۶۴۲۷۳۱/۵۲۳۰۷۲/۹۶۴۷۸۰/۱۶۵۱۲۱/۶۷۸۵۳/۱۲۸۸۷۷/۴۴۱۳۳۱۶/۱۶۲۲۱۹۳/۶
۶BTU/hr۱۷۰۷/۲۲۳۹۰/۰۸۲۳۹۰/۰۸۴۰۹۷/۲۸۴۷۸۰/۱۶۶۱۴۵/۹۲۶۸۲۸/۸۱۱۶۰۸/۹۶۲۱۱۶۹/۲۸
افت فشار(a)۱kPa۴۱۱/۵۲۲/۴۱۵/۵۱۲/۳۴۱۳۷/۹۲۲/۶۴۰/۷
ظرفیت گرمایشی(b)۱BTU/hr۶۴۸۷/۳۶۸۱۹۴/۵۶۹۵۶۰/۳۲۱۵۳۶۴/۸۱۷۴۱۳/۴۴۲۴۲۴۲/۲۴۲۷۹۹۸/۰۸۳۶۱۹۲/۶۴۴۵۰۷۰/۰۸
max2BTU/hr۶۱۴۵/۹۲۷۵۱۱/۶۸۸۵۳۶۱۲۹۷۴/۷۲۱۴۶۸۱/۹۲۲۱۸۵۲/۱۶۲۴۹۲۵/۱۲۳۴۴۸۵/۴۴۴۳۷۰۴/۳۲
med3BTU/hr۵۱۲۱/۶۶۴۸۷/۳۶۷۱۷۰/۲۴۱۱۲۶۷/۵۲۱۲۶۳۳/۲۸۱۸۷۷۹/۲۲۱۵۱۰/۷۲۳۲۴۳۶/۸۴۲۳۳۸/۵۶
۴BTU/hr۴۷۸۰/۱۶۵۴۶۳/۰۴۶۱۴۵/۹۲۹۲۱۸/۸۸۱۰۲۴۳/۲۱۶۷۳۰/۵۶۱۸۷۷۹/۲۲۷۶۵۶/۶۴۴۰۲۸۹/۹۲
min5BTU/hr۴۰۹۷/۲۸۴۷۸۰/۱۶۵۴۶۳/۰۴۸۱۹۴/۵۶۸۸۷۷/۴۴۱۳۳۱۶/۱۶۱۴۶۸۱/۹۲۲۳۲۱۷/۹۲۳۸۲۴۱/۲۸
۶BTU/hr۳۴۱۴/۴۳۷۵۵/۸۴۴۰۹۷/۲۸۷۱۷۰/۲۴۷۸۵۳/۱۲۱۰۵۸۴/۶۴۱۱۶۰۸/۹۶۲۰۱۴۴/۹۶۳۶۱۹۲/۶۴
افت فشار(b)۱kPa۳/۱۱۰۱۸/۴۱۲/۷۱۰/۱۳۸/۶۳۱/۱۱۸/۵۳۳/۱
شدت صدا(c)۶dB (A)۲۷۲۷۲۸۳۲۳۲۳۷۳۷۴۹۶۰/۱
شدت صدا(d)۶dB (A)۱۸/۶۱۸/۶۱۹/۶۲۳/۶۲۳/۶۲۸/۶۲۸/۶۴۰/۶۵۱/۷
توان مصرفی(e)۱W۴۰۳۸۳۸۵۷۵۷۱۱۸۱۱۸۱۳۸۱۶۶
۱A۰/۱۸۰/۱۷۰/۱۷۰/۲۵۰/۲۵۰/۵۲۰/۵۲۰/۶۸۰/۷۲
مشخصات فنیاندازه۲۱۲۲۲۳۳۱۳۲۴۱۴۲۵۱۶۱
ابعادAmm۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰
Bmm۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸
Cmm۵۵۸۵۵۸۵۵۸۸۱۸۸۱۸۱۰۷۸۱۰۷۸۱۳۳۸۱۵۹۸
Dmm۶۸۰۶۸۰۶۸۰۹۴۰۹۴۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۴۶۰۱۷۲۰
وزن H—-kg۱۴۱۶۱۷۲۰۲۱۲۴۲۵۳۱۳۴

a ) سرمایشی با هوای ۲۷ درجه سانتیگراد در رطوبت نسبی ۴۷ درصد و دمای آب ۷تا۱۲ درجه سانتیگراد

b ) گرمایشی با هوای ۲۰ درجه سانتیگراد و دمای آب ۵۰ درجه سانتیگراد

c ) شدت صدا در کمترین دور

d ) شدت صوت از کمترین دور-فاصله ۱/۵ متری و فضای ۱۰۰ متر مربع

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فن کویل سقفی توکار HIDROS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *