• تهران خیابان طالقانی
  بعد از تقاطع بهار پلاک 13
 • شماره تماس
  02177607178
  02177603025-6
 • پست الکترونیک
  support@hararatborudat.com

توضیحات

ویژگی های فن کویل فن کویل زمینی HIDROS :

فن کویل های مدل FIPA نتیجه مطالعات دقیق جهت دستیابی به راندمان حداکثری گرمایشی و سرمایشی نسبت به مدلهای دیگر است.طراحی فن کویل های مدل FIPA به گونه ایست که قابلیت نصب به صورت ایستاده را دارا می باشد.

 • جنس سازه از ورق گالوانیزه و دارای پوشش عایق از کلاس M1 جهت کاهش میزان صدا
 • فن کویل مستقیم شش سرعته با پره های جلوزن با محور بالانس شده دینامیکی و استاتیکی از جنس پلاستیک و یا ورق گالوانیزه می باشد.
 • فیلتر پانلی نوع G1، قابل شستشو و تعویض(فیلتر نوع کلاس G3 به صورت انتخابی)
 • سینی آبچکان از جنس ورق استیل ضد زنگ و یا رنگ شده
 • کویل سرمایشی/گرمایشی ساخته از مس و پره های آلومینیومی دارای شیر هواگیری
 • قابلیت کنترل فن کویل توسط ترموستات اتاقی و یا PLC کنترل از راه دور
 • ظرفیت سرمایشی از ۰/۶KW تا ۱۰/۵KW
 • ظرفیت هوادهی از ۸۷CFM تا ۱۱۳۰CFM
 • ظرفیت گرمایشی از ۱KW تا ۱۳/۲KW

متعلقات قابل سفارش:

 • کویل کمکی(سیستم راندمان بالا کویل کمکی ACHPS)
 • کویل گرمایشی برق
 • پلنوم مکش و تخلیه به همراه درپوش و فلنجهای دوار یا مستطیلی
 • دستگاه ها در سه سرعت حداکثر متوسط و حداقل موجود بوده و در صورت درخواست در سرعت دیگر قابل سفارش می باشد.

 

مشخصات فنیدور فن ۲۱۲۲۲۳۳۱۳۲۴۱۴۲۵۱۶۱
میزان هوادهی ۱CFM۲۳۵۲۱۸۲۱۸۴۲۴۴۲۴۶۹۱۶۹۱۸۸۲۱۱۲۹
max2 CFM۲۰۹۱۹۴۱۹۴۳۴۷۳۴۷۶۰۰۶۰۰۸۵۹۱۰۸۸
med3CFM۱۷۱۱۵۳۱۵۳۲۸۸۲۸۸۵۰۰۵۰۰۷۹۴۱۰۳۵
۴CFM۱۴۷۱۳۵۱۳۵۲۲۹۲۲۹۴۲۴۴۲۴۶۴۷۹۸۲
min5CFM۱۲۴۱۱۲۱۱۲۱۹۴۱۹۴۳۱۸۳۱۸۵۲۹۹۱۸
۶CFM۸۸۸۲۸۲۱۷۱۱۷۱۲۴۱۲۴۱۴۴۱۸۵۹
ظرفیت سرمایشی(a)۱BTU/hr۴۴۳۸/۷۲۶۱۴۵/۹۲۷۵۱۱/۶۸۱۱۶۰۸/۹۶۱۳۳۱۶/۱۶۱۸۷۷۹/۲۲۲۱۹۳/۶۲۸۳۳۹/۵۲۳۵۸۵۱/۲
max2 BTU/hr۴۰۹۷/۲۸۵۴۶۳/۰۴۶۸۲۸/۸۹۹۰۱/۷۶۱۱۶۰۸/۹۶۱۷۰۷۲۲۰۱۴۴/۹۶۲۷۳۱۵/۲۳۵۱۶۸/۳۲
med3BTU/hr۳۴۱۴/۴۴۷۸۰/۱۶۵۸۰۴/۴۸۸۵۳۶۹۹۰۱/۷۶۱۵۰۲۳/۳۶۱۷۴۱۳/۴۴۲۵۶۰۸۳۳۸۰۲/۵۶
۴BTU/hr۳۰۷۲/۹۶۴۴۳۸/۷۲۵۱۲۱/۶۷۱۷۰/۲۴۸۱۹۴/۵۶۱۳۳۱۶/۱۶۱۵۳۶۴/۸۲۱۸۵۲/۱۶۳۲۴۳۶/۸
min5BTU/hr۲۳۹۰/۰۸۳۷۵۵/۸۴۴۴۳۸/۷۲۶۴۸۷/۳۶۷۱۷۰/۲۴۱۰۹۲۶/۰۸۱۲۶۳۳/۲۸۱۸۷۷۹/۲۳۱۰۷۱/۰۴
۶BTU/hr۲۰۴۸/۶۴۲۷۳۱/۵۲۳۴۱۴/۴۵۸۰۴/۴۸۶۴۸۷/۳۶۸۸۷۷/۴۴۹۹۰۱/۷۶۱۶۳۸۹/۱۲۲۹۳۶۳/۸۴
ظرفیت محسوس سرمایشی(a)۱BTU/hr۳۷۵۵/۸۴۴۷۸۰/۱۶۵۴۶۳/۰۴۸۵۳۶۹۹۰۱/۷۶۱۴۳۴۰/۴۸۱۶۰۴۷/۶۸۲۰۸۲۷/۸۴۲۶۲۹۰/۸۸
max2BTU/hr۳۴۱۴/۴۴۴۳۸/۷۲۴۷۸۰/۱۶۷۵۱۱/۶۸۸۵۳۶۱۲۹۷۲/۷۲۱۴۶۸۱/۹۲۱۹۸۰۳/۵۲۲۵۲۶۶/۵۶
med3BTU/hr۲۷۳۱/۵۲۳۴۱۴/۴۴۰۹۷/۲۸۶۴۸۷/۳۶۷۱۷۰/۲۴۱۱۲۶۷/۵۲۱۲۶۳۳/۲۸۱۸۷۷۹/۲۲۴۲۴۲/۲۴
۴BTU/hr۲۳۹۰/۰۸۳۰۷۲/۹۶۳۷۵۵/۸۴۵۴۶۳/۰۴۵۸۰۴/۴۸۹۹۰۱/۷۶۱۰۹۲۶/۰۸۱۵۷۰۶/۲۴۲۳۵۵۹/۳۶
min5BTU/hr۲۰۴۸/۶۴۲۷۳۱/۵۲۳۰۷۲/۹۶۴۷۸۰/۱۶۵۱۲۱/۶۷۸۵۳/۱۲۸۸۷۷/۴۴۱۳۳۱۶/۱۶۲۲۱۹۳/۶
۶BTU/hr۱۷۰۷/۲۲۳۹۰/۰۸۲۳۹۰/۰۸۴۰۹۷/۲۸۴۷۸۰/۱۶۶۱۴۵/۹۲۶۸۲۸/۸۱۱۶۰۸/۹۶۲۱۱۶۹/۲۸
افت فشار(a)۱kPa۴۱۱/۵۲۲/۴۱۵/۵۱۲/۳۴۱۳۷/۹۲۲/۶۴۰/۷
ظرفیت گرمایشی(b)۱BTU/hr۶۴۸۷/۳۶۸۱۹۴/۵۶۹۵۶۰/۳۲۱۵۳۶۴/۸۱۷۴۱۳/۴۴۲۴۲۴۲/۲۴۲۷۹۹۸/۰۸۳۶۱۹۲/۶۴۴۵۰۷۰/۰۸
max2BTU/hr۶۱۴۵/۹۲۷۵۱۱/۶۸۸۵۳۶۱۲۹۷۴/۷۲۱۴۶۸۱/۹۲۲۱۸۵۲/۱۶۲۴۹۲۵/۱۲۳۴۴۸۵/۴۴۴۳۷۰۴/۳۲
med3BTU/hr۵۱۲۱/۶۶۴۸۷/۳۶۷۱۷۰/۲۴۱۱۲۶۷/۵۲۱۲۶۳۳/۲۸۱۸۷۷۹/۲۲۱۵۱۰/۷۲۳۲۴۳۶/۸۴۲۳۳۸/۵۶
۴BTU/hr۴۷۸۰/۱۶۵۴۶۳/۰۴۶۱۴۵/۹۲۹۲۱۸/۸۸۱۰۲۴۳/۲۱۶۷۳۰/۵۶۱۸۷۷۹/۲۲۷۶۵۶/۶۴۴۰۲۸۹/۹۲
min5BTU/hr۴۰۹۷/۲۸۴۷۸۰/۱۶۵۴۶۳/۰۴۸۱۹۴/۵۶۸۸۷۷/۴۴۱۳۳۱۶/۱۶۱۴۶۸۱/۹۲۲۳۲۱۷/۹۲۳۸۲۴۱/۲۸
۶BTU/hr۳۴۱۴/۴۳۷۵۵/۸۴۴۰۹۷/۲۸۷۱۷۰/۲۴۷۸۵۳/۱۲۱۰۵۸۴/۶۴۱۱۶۰۸/۹۶۲۰۱۴۴/۹۶۳۶۱۹۲/۶۴
افت فشار(b)۱kPa۳/۱۱۰۱۸/۴۱۲/۷۱۰/۱۳۸/۶۳۱/۱۱۸/۵۳۳/۱
شدت صدا(c)۶dB (A)۲۷۲۷۲۸۳۲۳۲۳۷۳۷۴۹۶۰/۱
شدت صدا(d)۶dB (A)۱۸/۶۱۸/۶۱۹/۶۲۳/۶۲۳/۶۲۸/۶۲۸/۶۴۰/۶۵۱/۷
توان مصرفی(e)۱W۴۰۳۸۳۸۵۷۵۷۱۱۸۱۱۸۱۳۸۱۶۶
۱A۰/۱۸۰/۱۷۰/۱۷۰/۲۵۰/۲۵۰/۵۲۰/۵۲۰/۶۸۰/۷۲
مشخصات فنیاندازه۲۱۲۲۲۳۳۱۳۲۴۱۴۲۵۱۶۱
ابعادAmm۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰
Bmm۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸
Cmm۵۵۸۵۵۸۵۵۸۸۱۸۸۱۸۱۰۷۸۱۰۷۸۱۳۳۸۱۵۹۸
Dmm۶۸۰۶۸۰۶۸۰۹۴۰۹۴۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۴۶۰۱۷۲۰
وزن H—-kg۱۴۱۶۱۷۲۰۲۱۲۴۲۵۳۱۳۴

a ) سرمایشی با هوای ۲۷ درجه سانتیگراد در رطوبت نسبی ۴۷ درصد و دمای آب ۷تا۱۲ درجه سانتیگراد

b ) گرمایشی با هوای ۲۰ درجه سانتیگراد و دمای آب ۵۰ درجه سانتیگراد

c ) شدت صدا در کمترین دور

d ) شدت صوت از کمترین دور-فاصله ۱/۵ متری و فضای ۱۰۰ متر مربع

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فن کویل زمینی HIDROS”